AktuálisAlapítványokKapcsolatIntézményi várólistaVakok és Gyengénlátok
1097 Budapest, Nagyvárad tér 1.

Szent István Kórház
Telefon: 06-1-455-5700

Szent László Kórház
Telefon: 06-1-455-8100

Telefax: 06-1-216-1493

Levelezési cím:
1476 Budapest, PF.: 10

 

 

 

 

 

Aktuális információk

Nem veszélyezteti a betegellátást az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetben előforduló átmeneti fűtési és melegvíz ellátási probléma

Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet intézmény infrastruktúrája elöregedett és felújításra szorul. A felmerülő műszaki problémákat folyamatosan orvosoljuk. A fűtés és melegvíz szolgáltatás jelenleg minden épületben kielégítő.

A folyamatos fűtés biztosítása érdekében a kórház 2014-ben eddig bruttó 48 millió forintot fordított felújítási munkálatokra, ebből a Szent István Kórház telephelyen 28 millió forintot.

A 2013-ban végrehajtott fő-hőközponti korszerűsítés, és a 2014 júniusában a gőzellátó rendszeren, augusztus és szeptember hónapokban a központi hőközpontban és a kazánházban elvégzett, fűtési idényre való felkészítési munka ellenére, a pavilonrendszerű kórházi épületegyüttest kiszolgáló régi technológiájú rendszer sérülékeny, hatékonyan nem üzemeltethető. A fűtési idény elején fellépett üzemzavart kiküszöböltük, az intézmény által már elvégeztetett munkákkal együtt a most megkezdett fűtési idényben a fűtési hálózat alkalmas lesz az ellátás zavartalan biztosítására.

A kórház fűtési és melegvíz ellátási problémáira utaló panaszbejelentés miatt Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve (BFKH NSZSZ) képviseletében a Helyettes Fővárosi Tisztifőorvos és munkatársa 2014. október hó 31. napján helyszíni ellenőrzést végzett a kórház Szent István Kórház telephelyén található valamennyi fekvőbeteg szakellátó osztályán.
A BFKH NSZSZ munkatársai a helyszíni ellenőrzés során megállapították, hogy egyik épületben sem találkoztak olyan léghőmérséklettel, amely ne felelt volna meg a betegellátás követelményeinek, meleg víz minden épületben elérhető volt. A biztonságos betegellátás feltételei biztosítottak voltak.

A fenntartó GYEMSZI képviselői 2014. november 5-én szintén helyszíni ellenőrzést tartottak, amely eredménye megegyezett BFKH NSZSZ ellenőrzés megállapításaival.

A betegellátást a kórház egyetlen épületében sem kellett felfüggeszteni, a betegek biztonságos gyógyulásához szükséges körülményeket folyamatosan biztosítjuk.

Egészségmegőrzés / Szűrések

SzűrésekKontroll Pont = Cardiometabolicus Centrum

Az Egyesített Szent István és Szent László Kórház - Rendelőintézet Kontroll Pont néven Cardiometabolicus Centrumot indított el, a Nemzeti Programmal szoros együttműködésben. A Cardiovascularis Prevenciós Program segítségével az orvosi szakmákon átívelő egészségnevelést, beteggondozást és kezelést biztosíthatunk a területünkön élő lakosság számára.

Alapítványok

Alapítványok Májbetegekért Alapítvány

A III. Belgyógyászati Osztályon fekvő és az osztály által gondozott krónikus máj-betegek magasabb színvonalú, az európai szakmai és tudományos követelményeknek megfelelő ellátásának elősegítése.

Alapítvány adószáma: 18227743-2-43
Számlavezető bank: OTP Bank
Számlaszám: 11709002-20095998

© 2013. Egyesített Szent István és Szent László Kh - Ri. .:. Created by